Bilkørekort2020-02-21T15:02:30+00:00

Kørekort i Ølstykke & Jyllinge

Skal du til at tage dit kørekort og er måske en smule nervøs for forløbet?

Du er ikke den eneste. Det er helt normalt, at du bliver en smule nervøs, når du skal tage kørekort.

Men vælger du at tage dit kørekort hos os i Ølstykke, er der ingen grund til at være nervøs.

Hos os tager vi det helt roligt og tilrettelægger processen efter dine behov. Vi har nemlig fuld forståelse for, at alle mennesker lærer på deres egen måde og i deres eget tempo.

Vi synes, du skal tage dit kørekort hos os i Ølstykke. Læs videre her på siden og bliv klogere på, hvad vi kan tilbyde.

Vi tilbyder dig en god samlet løsning

Hos Den Rolige Køreskole går vi ind for gennemskuelighed – det gælder også for den endelige pris på dit kørekort. Derfor har vi en samlet løsning: Alt Inklusiv.

Når du vælger Alt Inklusiv, får du den undervisning, der som minimum er krævet af loven, herunder et førstehjælpkursus.

Du får online adgang til teoriprøver og teoriundervisning, så du også kan øve dig, når du ikke er på køreskolen. Du får også online adgang til DVD’en Forstå & Bestå. Gebyret til din første teori/køreprøve og brug af skolebilen til køreprøven er også inkluderet.

Udover prisen for Alt Inklusiv skal du betale for et pasfoto og en lægeerklæring. Det vil ca. koste 600 kr.

Det er sandsynligt, at du får brug for ekstra kørelektioner før køreprøven. Vi tager en vurdering sammen, når prøven nærmer sig.

Kørslen foregår i tidsrummet kl. 06.30 – 16.30 på hverdage.

Nogle dage tilbyder vi kørsel frem til kl. 21.30. Ønskes kørsel i weekenden, kan det i begrænset omfang lade sig gøre mod tillæg.

Pris for kørekort: 15.000 kr.

Du får de bedste rammer for at lære

Tager du dit kørekort hos os i Ølstykke, vil du komme på et hold med maks. 11 andre elever. Det betyder, at kørelæren har tid til at hjælpe alle elever og besvare alle spørgsmål.

Vi giver dig altså de bedste forudsætninger for at tilegne dig teoristoffet. Teoriundervisningen foregår som klasseundervisning i et samspil mellem eleverne og Nikolaj.

Der benyttes whiteboard, færdselstavler, billeder, projektor og en god portion humor.

Få dit kørekort

Alt det praktiske

Køretider

Når du tager dit kørekort hos os i Ølstykke, er der køreundervisning 1-2 gange pr. uge.

En del af kørslen vil sandsynligvis kunne være uden for skole/arbejdstid, da en del elever har dage, hvor de møder senere eller har tidligt fri. Husk at sætte tid af i din kalender til at tage kørekort. Hvis du gør det, og din lægeerklæring bliver godkendt hurtigt, er det muligt at tage kørekort på ca. 10 uger – afhængigt af den aktuelle prøvesituation.

Hvis du teoretisk set kørte 8 dobbeltlektioner á 90 minutter (lovkravet) i skoletiden, ville det påvirke det årlige fravær med 1 %.

Teori- og køreprøve foregår indenfor normal kontortid.

Manøvrebane

Undervisning på manøvrebane og køreteknisk anlæg foregår så vidt muligt eftermiddag/aften.

Undervisning på manøvrebane og køreteknisk anlæg foregår så vidt muligt eftermiddag/aften. Teoriundervisning foregår kl. 18-21. Førstehjælpsundervisning foregår også i køreskolens lokaler og vil normalt foregå lørdag eller søndag kl. 10-18. På visse betingelser kan du være fraværende en teoriaften. Dette gælder dog ikke førstehjælpsundervisningen.

Lægeerklæring

Du skal huske at bestille tid til en lægeerklæring hos din egen læge. Medbring pasfoto til lægen.

Lægen giver dig lægeerklæringen i en forseglet kuvert, som du ikke må åbne. Medbring lægeerklæringen til en af de første teoriaftener.

Vi sætter en ære i at behandle hver elev individuelt. Vi kan hjælpe næsten alle med at tage kørekort, så selvom du evt. har en eller flere diagnoser, er det ikke en forhindring, men blot en udfordring.

Har du præstationsangst kan vi henvise dig til Trine Sloth, som ud over at være et dejligt menneske, er stresscoach. Du finder hende på Trinesloth.dk – nævn blot, at du er ved at tage kørekort hos Den Rolige Køreskole i Ølstykke.

Hvis din læge har lavet bare den mindste kommentar i din lægeerklæring, kan Borgerservice ikke godkende den indenfor de normale 3-4 dage, men er nødt til at sende den forbi ACØ (Administrativt Center Øst) for at blive godkendt.

Dette kan ofte forlænge sagsbehandlingen med 4-8 uger. ACØ kan kontaktes på 43 86 15 00.

En gennemsnitlig elev har brug for 4-6 ekstra lektioner á 45 min., hvis han/hun går til køreprøve i Frederikssund. Det dækker over, at nogle er klar til køreprøven, når de lovpligtige lektioner er kørt, mens andre har brug for mere end de 4-6 ekstra lektioner.

Kørekort til 17-årige

Du må begynde at tage kørekort, når du er 16 år og 9 måneder. Teoriprøven kan tidligst tages 1 måned før du fylder 17 år, og du må tidligst gå til køreprøve den dag du fylder 17 år.

Dem/den der er indehaver(e) af forældremyndigheden over dig, skal underskrive en samtykkeerklæring, hvis du ikke er fyldt 18 år, når vi indleverer din lægeerklæring til Borgerservice.

Indtil du fylder 18 år, må du ikke køre bil alene. Ledsageren, der skal sidde ved siden af dig, skal opfylde følgende betingelser:

 • Have haft kørekort i mindst 10 år.
 • Ikke være frakendt kørekortet betinget eller ubetinget indenfor de sidste 10 år.
 • Være mindst 30 år.
 • Skal til enhver tid lovligt kunne føre bilen, dvs. ledsageren må ikke være påvirket af alkohol, narkotiske stoffer eller medicin.
Se regler for kørekort til 17-årige

Priser

Prisliste for kørekort til personbil

 • Teoriundervisning 29 lektioner á 45 min. 2.300,-
 • Manøvrebane 4 lektioner á 45 min. 2.300,-
 • Kørelektioner på vej, 16 stk. á 45 min. 7.200,-
 • Køreteknisk anlæg 4 lektioner á 45 min. 2.300,-
 • Opvarming 60 min. og skolevognen til 1 køreprøve. 1.200,-
 • Færdselsrelateret førstehjælp 600,-
 • Online teoriprøver / teoriundervisning i 122 dage 400,-
 • Prøvegebyr til staten 600,-

Normalpris i alt 16.900,-

”Alt Inklusiv” indeholder alt ovenstående og koster 15.000,-

”Alt Inklusiv” kan betales i rater på følgende måde:

 • 1. rate på kr. 7.200,- betales inden 2. teoriaften.
 • 2. rate på kr. 600,- er prøvegebyret til staten. Du modtager betalingslink i din e-boks. Betales direkte til staten inden 5. teoriaften, hvorefter teoriprøven kan bestilles, hvis din lægeerklæring er godkendt.
 • 3. rate på kr. 7.200,- betales inden 7. teoriaften.

Hvis du allerede har taget færdselsrelateret førstehjælp, og dit bevis er mindre end 1 år gammelt, eller hvis du har taget traktorkørekort: Du skal ikke tage færdselsrelateret førstehjælp på køreskolen, og prisen for ”Alt Inklusiv” bliver kr. 14.600,-

Ekstra kørelektioner á 45 minutter (mandag-fredag) 450,- Tillæg pr. lektion á 45 minutter ved kørsel lørdag/søndag/helligdag 100,-

Ovenstående priser gælder også for rutinetimer, generhvervelse af kørekort og ved kontrollerende køreprøve.

Prisliste generhvervelse af kørekort/kontrollerende køreprøve

Hvis du vælger ”Alt Inklusiv” løsningen, klarer jeg papirarbejdet ift. Borgerservice, tilmelder dig til teoriprøve og senere køreprøve.

Du kan deltage i teoriundervisningen på køreskolen og øve teori og teoriprøver hjemme. Der er inkluderet 2 kørelektioner i denne pris.

Dette er som regel nok. Hvis du har brug for yderligere kørelektioner, kan du selvfølgelig tilkøbe dem inden køreprøven.

 • Teoriundervisning 29 lektioner á 45 min. 2.300,-
 • Kørelektioner på vej, 2 stk. á 45 min. 900,-
 • Opvarming 60 min. og skolevognen til 1 køreprøve. 1.200,-
 • Prøvegebyr til staten 890,-
 • Online teoriprøver / teoriundervisning i 122 dage 400,-

Normalpris i alt 5.690,-

Generhvervelse/ kontrollerende køreprøve ”Alt Inklusiv” koster 5.000,-. Heraf betales kr. 4.110,- til køreskolen og kr. 890,- direkte til staten.

Hvis du ønsker at generhverve dit kørekort så billigt som muligt og selv stå for at få dine papirer godkendt hos Borgerservice, kan det også lade sig gøre. Hvis du skal på ANT-kursus, skal dette først gennemføres.

Du skal medbringe beviset til Borgerservice. Hvis du ikke længere har et kørekort, skal du også medbringe et pasfoto til Borgerservice.

Derefter øver du dig på teoriprøver på nettet. Når du er klar til at gå til teoriprøve, henvender du dig til Borgerservice igen, og beder dem om at bestille en teoriprøve til dig.

Gebyret for teoriprøve/køreprøve er kr. 890,-. Hvis 1 af prøverne ikke bestås, betales igen kr. 890,-.

Husk, at hvis du stadig har et kørekort, skal det afleveres til den sagkyndige inden teoriprøven. Du får det kun igen, hvis du består teoriprøven.

Med kørekort til flere kategorier er alt på spil

Hvis du har kørekort til flere kategorier, er alt på spil, når du går til teori- og køreprøve.

Er den samlede kontrollerende køreprøve ikke bestået efter aflæggelse af højst to teoriprøver og højst to praktiske prøver, skal eventuelle yderligere prøver aflægges efter reglerne om køreprøve til kørekort til de kategorier, hvortil førerretten ønskes generhvervet.

Når du har bestået teoriprøven, kontakter du Nikolaj fra Den Rolige Køreskole. Jeg bestiller tid til en køreprøve og vi aftaler til til en dobbelt kørelektion.

Den billigste pris for generhvervelse af kørekort / kontrollerende køreprøve bliver:

 • Kørelektioner på vej, 2 stk. á 45 min. 900,-
 • Opvarming 60 min. og skolevognen til 1 køreprøve. 1.200,-
 • Billigste generhvervelse af kørekort / kontrollerende køreprøve i alt. 2.100,-
 • Derudover prøvegebyr til staten, som afregnes direkte til Borgerservice. 890,-

Hvis frakendelsen af kørekortet er sket pga. spirituskørsel, skal du gennemføre et ANT-kursus, før din ansøgning om kørekort kan afleveres hos Borgerservice.

ANT-kurset koster pt. kr. 3.200,-.

Tilmeld dig et ANT-kursus på antk.dk, hvor du også kan læse mere om Regionernes Alkohol-, narko- og trafikkurser i Danmark.

Pristliste kørselsforbud/særlig køreundervisning

Hvis du indenfor de første 3 år efter, at du har erhvervet kørekort første gang, er frakendt førerretten ubetinget eller er pålagt et kørselsforbud som følge af andet end spirituskørsel, skal du gennemføre særlig køreundervisning, inden du kan generhverve eller få gengivet din førerret.

Det er politiet, der afgør om du skal gennemføre særlig køreundervisning og/eller ANT-kursus.

Ved aflæggelse af teoriprøve og praktisk prøve skal du medbringe din kørelærers eksemplar af lektionsplanen som dokumentation for, at du har gennemført den særlige køreundervisning.

 • Teoriundervisning 8 lektioner á 45 min. (fri teori inkluderet) 2.300,-
 • Kørelektioner på vej, 8 stk. á 45 min. 3.600,-
 • Opvarming 60 min. og skolevognen til 1 køreprøve. 1.200,-
 • Prøvegebyr til staten. 890,-
 • Online teoriprøver / teoriundervisning i 122 dage. 400,-
 • Normalpris i alt. 8.390,-
 • Pris særlig køreundervisning ”Alt Inklusiv”. 7.700,-
 • Heraf betales kr. 6.810,- til køreskolen og kr. 890,- direkte til staten.

Et evt. ANT-kursus er ikke med i prisen. Alle priser er inkl. 25 % moms, undtaget gebyret til staten, som er momsfrit.

HOLDSTART
Home » Bilkørekort